Người dân nên mua nhà có Sổ đỏ hay Sổ hồng?

Sổ Đỏ, Sổ Hồng là cách người ta gọi một cuốn sách dựa trên màu bìa của nó. Có sự đắn đo, phân vân trong một số giao dịch vì không hiểu rõ thế nào là sổ đỏ, sổ hồng. Để biết câu trả lời nên mua sổ đỏ hay sổ hồng, hãy xem bài viết dưới đây.

Để trả lời câu hỏi được cấp sổ đỏ hay sổ hồng khi mua nhà, cần làm rõ sổ đỏ, sổ hồng và giá trị pháp lý, thực tế của hai loại sổ này như sau:

Cần hiểu đúng về sổ đỏ, sổ hồng
Điều 97 (2) Luật Đất đai 2013 quy định tất cả các giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Xây dựng vẫn còn giá trị sử dụng. bao gồm:

(1) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ).

(2) Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở;

(3) Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà (bìa hồng – hay gọi là mẫu sổ hồng cũ).

(4) Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Để tránh gây khó khăn cho người dân và thống nhất quản lý, ngày 19/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2009 / NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất và các loại đất khác. -các thuộc tính liên quan.

Trong nghị định, nhà nước thống nhất cấp cho người dân một loại giấy chứng nhận 01 là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản phụ khác trên đất”. Mẫu giấy chứng nhận phiên bản mới là màu hồng củ sen, sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 10/12/2009.

Khi “Luật Đất đai” và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành vào năm 2013, “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất”, là mẫu giấy chứng nhận được sử dụng trên toàn quốc, vẫn được sử dụng.

Người dân nên mua nhà có Sổ đỏ hay Sổ hồng?

Trên Giấy chứng nhận này có chỗ ghi thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, từng trường hợp cụ thể được ghi cụ thể như sau:

– Khi người dân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đủ các điều kiện thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các nội dung ghi trong thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn trống.

– Trường hợp người dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và ghi thông tin về nhà ở và các phần đất khác. . Các tài sản bổ sung, nếu có. Trường hợp này chủ yếu áp dụng cho các căn hộ chung cư.

– Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ghi đầy đủ thông tin và tài sản khác. điền vào các thửa đất, nhà ở và các hạng mục khác.

Ngoài ra, Luật Đất đai 2013 cũng quy định, các giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 (là sổ đỏ, sổ hồng cũ) thì không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhà ở và các loại giấy khác. Giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất trừ trường hợp cần đổi, nếu không thì có thể đổi.

Tóm lại, sổ đỏ, sổ hồng chỉ là cách xưng hô của mọi người dựa trên màu sắc của bìa sách. Tên pháp lý của Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu hợp pháp của Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (Sổ hồng cũ), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác – Tài sản phụ ”(Sổ hồng mới Sách Mẫu, 2009 Có từ ngày 10 tháng 12 năm 2008 đến nay).

Nếu sổ được cấp sau ngày 10/12/2009 thì quan điểm Sổ hồng cấp cho nhà ở, chung cư còn Sổ đỏ cấp cho đất là không đúng.

So sánh giá trị Sổ đỏ, Sổ hồng
(1) Giá trị pháp lý

Sổ đỏ, Sổ hồng là chứng thư pháp lý để Nhà nước chứng nhận quyền sử dụng sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Dù sổ có bìa màu đỏ, màu hồng nhưng đều có giá trị pháp lý, không phân biệt giữa các loại sổ. Nói cách khác, không phải Sổ đỏ có giá trị pháp lý cao hơn Sổ hồng và ngược lại.

(2) Giá trị thực tế

Giá trị thực tế của Sổ đỏ và Sổ hồng phụ thuộc vào giá trị của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Vị trí thửa đất (mặt tiền hay trong ngõ, ngách,…), diện tích nhỏ hay rộng, nhà mới hay cũ và số lượng tài sản khác gắn liền với đất.

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc mua nhà có Sổ đỏ hay Sổ hồng không quan trọng, cốt lõi là những loại sổ này phải là sổ thật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.

Nguồn: Luật Việt Nam 
Tổng hợp: Địa Ốc Phú Thành