Thông tin hành chính huyện Bảo Lâm (Phần 3)

Huyện Bảo Lâm là một huyện thuộc cao nguyên Di Linh – Bảo Lộc, nằm giữa thị xã Bảo Lộc và huyện Di Linh. Với đặc điểm tự nhiên và vị trí địa lý thì huyện Bảo Lâm có nhiều tiềm năng và lợi thế to lớn về phát triển kinh tế xã hội với tốc độ cao của tỉnh Lâm Đồng. Qua hơn 14 năm thành lập, huyện đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội và được công nhận là 1 trong 4 địa phương có tiềm năng phát triển nhất của tỉnh Lâm Đồng.

Kinh tế

Hiện trạng cơ cấu kinh tế của huyện là Nông Lâm nghiệp – Công nghiêp – Dịch vụ, đến năm 2015 cơ cấu kinh tế được xác định là Công nghiệp – Dịch vụ – Nông lâm nghiệp. Thế mạnh phát triển nông nghiệp của huyện là cây chè, cà phê (đây là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất của tỉnh). Ngoài ra huyện còn có mỏ Bauxit Nhôm với trữ lượng lớn là điều kiện tốt cho việc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng của địa phương. Các công trình thủy điện lớn như Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và một số Công trình Thủy điện như ĐamBri, Đại Nga… đã được khởi công xây dựng và dự kiến sẽ phát điện trong năm 2010.

Diện tích đất có khả năng nông nghiệp toàn huyện là 53.000ha, đến nay đã trồng được 43.709,5 ha cây lâu năm, trong đó có gần 39.242,6 ha đã cho thu hoạch.

Diện tích chè có 13.187,5 ha với hơn 12.457,3 ha đã cho thu hoạch, huyện là vùng nguyên liệu chè lớn nhất của tỉnh với sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt khỏang 98.500 tấn. Nhân dân trong huyện đang tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong việc trồng chè, đưa những giống mới và sử dụng kỹ thuật giâm cành để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tầm nhìn Bảo Lâm

Diện tích cà phê có 26.692,2 ha, diện tích đã cho thu hoạch là 25.395,2 ha. Hiện nay huyện đang thực hiện công tác ghép cải tạo vườn cà phê kém chất lượng bằng các giống đầu dòng để nâng cao năng suất.

Do ngành dâu tằm tơ gặp khó khăn nên diện tích dâu năm 1995 là 781ha đến nay chỉ còn lại khoảng 200ha.

Toàn huyện trồng được trên 800 ha cây ăn quả, chủ yếu là trồng xen trong đất thổ cư và vườn cà phê, trong đó chiếm ưu thế là sầu riêng với tổng số 150.000 cây. Hiện nay nhân dân chủ yếu trồng loại sầu riêng ghép giống ngoại nhanh thu hoạch, giá trị kinh tế cao.

Tài nguyên rừng phong phú, địa hình cho phép có thể chuyển một phần diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất góp phần vào sự phát triển của huyện. Diện tích đất lâm nghiệp là 93.351ha. Huyện Bảo Lâm đang tích cực thực hiện trồng rừng và giao khoán quản lý, bảo vệ chăm sóc rừng. Phát triển kinh tế rừng, xây dựng vườn rừng đang được gắn kết chặt chẽ với công tác định canh, định cư, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc. Mỗi hộ dân nhận chăm sóc bảo vệ rừng được tạo điều kiện để trồng 1,5 – 2ha cây công nhiệp nhằm ổn định, phát triển kinh tế.

Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của tỉnh, mỗi năm huyện Bảo Lâm thực hiện ghép cải tạo hàng ngàn hecta cà phê, chè chất lượng cao, diện tích được thu hoạch hàng năm cũng tăng thêm tương ứng. Tuy vậy, do công nghiệp chế biến, thương nghiệp, dịch vụ chưa phát triển nên giá trị tổng sản phẩm thu nhập đạt chưa cao. Thu nhập bình quân đầu người mới đạt 11 triệu đồng/năm (bằng mặt bằng chung của tỉnh). Hằng năm, huyện Bảo Lâm đầu tư cho các xã vùng đồng bào dân tộc từ 8-10 tỷ đồng để phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lâm đang nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành cuộc vận động định canh, định cư, phát triển nông nghiệp toàn diện cả chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn kết với công nghiệp chế biến và phục vụ xuất khẩu nhằm tạo tiền đề để huyện Bảo Lâm bước vào thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa các vùng nông thôn, miền núi phát triển nhanh chóng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc trong huyện.

Cơ sở hạ tầng

Hệ thống đường giao thông nội bộ những năm gần đây phát triển khá nhanh. Đường ô tô đã đến tất cả các xã trong huyện, toàn huyện có 69 km đường nhựa. Các tuyến đường lâm nghiệp, đường đến các đồn điền chè, cà phê trước đây đang được nâng cấp, cải tạo. Đến nay đã có trên 1.000km đường cấp phối, đường nông thôn được tu sửa để phục vụ cho việc vận chuyển, lưư thông đến tất cả các xã trên địa bàn. Các chương trình mục tiêu quốc gia, định canh, định cư… đã góp phần đầu tư xây dựng các tuyến đường về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK của huyện. Nhân dân các địa phương cũng tham gia đóng góp công sức, tiền của để làm đường đến các vùng nông thôn và khu vực dân cư.

Từ khi thành lập đến nay, huyện Bảo Lâm đã tạo được bước phát triển nhanh và hướng đi lên rõ rệt. Điều dễ nhận thấy là hệ thống giao thông và các công trình kiến trúc được xây dựng ngày càng nhiều. Bộ mặt của thị trấn Lộc Thắng – trung tâm của huyện và các vùng nông thôn có sự thay đổi nhanh chóng.

Phần 1: Giới thiệu – Vị trí địa lý huyện Bảo Lâm
Phần 2: Các xã trong huyện – Cơ cấu dân số huyện Bảo Lâm
Phần 3: Kinh tế – Cơ sở hạ tầng huyện Bảo Lâm

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng
Biên tập: Địa Ốc Phú Thành